Shri Ashok Gehlot
Hon'ble Chief Minister
Sh. Mahesh Joshi
Hon'ble Minister
PHED & GWD
Sh. Arjun Bamaniya
Hon'ble State Minister
PHED & GWD

Additional Chief Engineer

Additional Chief Engineer Region, Ajmer

G9M, Todarmal Marg, Civil Lines, Ajmer, Rajasthan 305001

Phone: 0145-2628475, 

Email: aceajm[dot]phed[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

Additional Chief Engineer Drilling Region, Jaipur

Sec.8, Jal path, Mansarovar, Jaipur 302020

Phone: 0141-2785624,

Email: acedregion[dot]phed[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

Additional Chief Engineer Region, Kota

Pratap Nagar, Dadabari, Kota 324009

Phone: 0744-2503651,

Email: ace[dot]kot[dot]phed[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

Additional Chief Engineer (Project) Region Ajmer

11/II, Makarwadi Road, Vaishali Nagar, 305004

Phone: 0145 -2640265,

Email: acepajm[dot]phed[at]rajasthan[dot]gov[dot]in 

Additional Chief Engineer (Project) Region, Bharatpur

Chambal Headworks , Malah Road, Bharatpur 

Phone: 05644-297003,

Email: aceproj[dot]bha[dot]phed[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

Additional Chief Engineer Region, Bharatpur

Krishna Nagar, Bharatpur 321001

Phone: 05644-222731,

Email: rj_acebha[at]nic[dot]in

Additional Chief Engineer (Urban) Region, Jaipur

Jal Bhawan, Civil Lines, Jaipur 302006

Phone: 0141-2222241,

Email: aceurban[dot]phed[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

Additional Chief Engineer  Region-II, Jodhpur

Basni Mandi Mode, Pali Road, Jodhpur, Rajasthan 342005

Phone: 0291-2651730,

Email: aceregion2jpr[dot]phed[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

Additional Chief Engineer (Project) Region, Churu

Apni Yojna Campus, Bhaleri Road Churu PIN 331001 

Phone: 01562-251415

Email: ace[dot]chu[dot]phed[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

Additional Chief Engineer Region, Bikaner

Sri Ganganagar Road, Bikaner, Rajasthan 334001

Phone: 0151-2226451,

Email: rj_acebi[at]nic[dot]in

Additional Chief Engineer NCR Region, Alwar

Malviya Nagar, Alwar, Rajasthan 301001

Phone: 0144-2700259,

Email: ace[dot]alw[dot]phed[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

Additional Chief Engineer (Project) Region, Barmer

Mahaveer Nagar Phase 2, Gandhi Nagar, Barmer, Rajasthan 344001

Email:- ace[dot]bmr[dot]phed[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

Additional Chief Engineer  Region-I, Jaipur

Jyoti Nagar,  Lalkothi, Jaipur, Rajasthan 302007  

Phone: 0141-2740170

Email: ace1[dot]jpr[dot]phed[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

Additional Chief Engineer (Special Project) , Jaipur

Jal Bhawan, Civil Lines, Jaipur 302006

Phone: 0141-2222086

Email: rj_cesp[at]nic[dot]in

Additional Chief Engineer (Rural) Region, Jaipur

Jal Bhawan, Civil Lines, Jaipur 302006

Phone: 0141-2222935

Email: acerural[dot]phed[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

Additional Chief Engineer & SECY., RWSSMB, Jaipur

Jal Bhawan, Civil Lines, Jaipur 302006

Phone: 0141-2222117

Email: rj_tm[at]nic[dot]in

Additional Chief Engineer  Region-II, Jaipur

Gandhi Nagar, Jaipur 302007

Phone: 0141-2702700

 

Additional Chief Engineer (Project) Region, Jaipur

Jal Bhawan, Civil Lines, Jaipur 302006

phone: 0141-2224049

Email:- acepregion[dot]phed[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

Additional Chief Engineer (RGLC) Region, Jodhpur

Basni Mandi Mode, Pali Road, Jodhpur, Rajasthan 342005

Phone: 0291-2651755

 

Additional Chief Engineer  Region-I, Jodhpur

Basni Mandi Mode, Pali Road, Jodhpur, Rajasthan 342005

Phone: 0291-2651750

Email: ace1[dot]jpr[dot]phed[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

Additional Chief Engineer (Project) Region, Udaipur

RMV Road, Near Gulab Bagh, Udaipur 313004

Phone: 0294-2467343

Email:- ACEPUDAI[dot]PHED[at]RAJASTHAN[dot]GOV[dot]IN

Additional Chief Engineer Region, Udaipur

Jal Bhawan, Patal Circle, Paras Road, Udaipur 313001

Phone: 0294-2481538

Email:- ace[dot]uda[dot]phed[at]rajasthan[dot]gov[dot]in